Sotirios Kyrgiakos, Rangers.stock season 2005-2006.pic willie vass
1 of 1


Sotirios Kyrgiakos, Rangers.stock season 2005-2006.pic willie vass


2 Nov 2008© ©2005 Willie Vass Photography.18 Norse Road.Glasgow G14 9HP

Orig filename: Sotirios Kyrgiakos 47 vass

Unique image ID: I00007RN0XxJbNFU

Image Dimensions: 1267x1760

Download file size: 370.8KB