Sotirios Kyrgaikos, Rangers.stock season 2004-2005.pic willie vass
1 of 1


Sotirios Kyrgaikos, Rangers.stock season 2004-2005.pic willie vass


2 Nov 2008© ©2005 Willie Vass Photography.18 Norse Road.Glasgow G14 9HP

Orig filename: Sotirios Kyrgiakos 22 vass

Unique image ID: I00009Tz_OF2VL94

Image Dimensions: 1827x2157

Download file size: 346.4KB