191113 Norway v Scotland

Back to 2013 November

(40 images)

Norway v Scotland 0-1, 19th November 2013